Δημοσίευση εργασίας

Δημοσίευση εργασίας του κου Α.Σιούλα με τίτλο “Neuroendocrine Tumors of the Esophagus: State of the Art in Diagnostic and Therapeutic Management” στο περιοδικό Journal of Gastrointestinal Cancer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28656561)

Search

+