Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο “Παροχέτευση συμπτωματικών συλλογών στην άνω κοιλία με ενιαίο σύστημα τοποθέτησης LAMS(lumenapposing metal stent): πολυκεντρική προοπτική μελέτη”. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (7.10.2017)

Search

+