Ομιλία

Ομιλία κου Η.Σκοτινιώτη σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Στρωματικοί όγκοι στομάχου». Διημερίδα

Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠΕΓΕ 2017, 2.12.2017)

Search

+