Δημοσίευση εργασίας

Δημοσίευση εργασίας του κου Α. Σιούλα με τίτλο «Effect of a Preparation of Four Probiotics on Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome: Association with Intestinal Bacterial Overgrowth» στο περιοδικό Probiotics and Antimicrobial Proteins. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29508268)

Search

+