Δημοσίευση εργασίας

Δημοσίευση εργασίας των κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο «Challenging Lumen-Apposing Metal Stent Removal after Successful Drainage of a Pancreatic Pseudocyst» στο περιοδικό GE Portugese Journal of Gastroenterology (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28659686)

Search

+