Επιλεγμένη ανακοίνωση

Επιλεγμένη ανακοίνωση με συμμετοχή των κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα και τίτλο “ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ LAMS (LUMEN-APPOSING METAL STENT): ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ”.  38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (8.12.2018)

Search

+