Δημοσίευση εργασίας

Δημοσίευση εργασίας του κου Α.Σιούλα με τίτλο «The profile of patients receiving public and private surgical services in Greece during the economic crisis: a comparative study» στο περιοδικό Annals of Translational Medicine (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30788352).

Search

+