Νεότερα δεδομένα για τη συμμετοχή του πεπτικού συστήματος στην πανδημία COVID-19

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατα δημοσιευμένης στο Gastroenterology μετα-ανάλυσης, 18% των ασθενών με COVID-19 εμφανίζουν και συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα. Μάλιστα, στο 70% των ασθενών συνεχίζει να ανιχνεύεται ο ιός στα κόπρανα, ακόμα και μετά την αρνητικοποίηση των δειγμάτων από το αναπνευστικό σύστημα! Συνεπώς, απαιτείται προσοχή και για ενδεχόμενη κοπρανοστοματική μετάδοση της νόσου.

Διαβάστε εδώ: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.03.065

 

Search

+