Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Ηλία Σκοτινιώτη και Θάνου Σιούλα με τίτλο “EUS-guided drainage of peripancreatic fluid collections with lumen-apposing metal stents: preliminary results of a prospective multicenter study in Greece” στο 4th Athens International Symposium 2018, 07.07.2018.

Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Ηλία Σκοτινιώτη και Θάνου Σιούλα με τίτλο “EUS-guided drainage of peripancreatic fluid collections with lumen-apposing metal stents: preliminary results of a prospective multicenter study in Greece”. ESGE Days 2018.   http://www.professionalabstracts.com/esge2018/iPlanner/#/presentation/633

Ομιλία

Ομιλία κου Η.Σκοτινιώτη σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Στρωματικοί όγκοι στομάχου». Διημερίδα

Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠΕΓΕ 2017, 2.12.2017)

Προεδρείο

Προεδρείο κου Η.Σκοτινιώτη σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα “Εξελισσόμενα θέματα σε καρκίνο παχέος εντέρου”.¨5η Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεραπεία του Καρκίνου (MDcON 2017, 4.11.2017)

Ομιλία

Ομιλία κου Η.Σκοτινιώτη με θέμα “EUS-παροχέτευση συλλογών” (+συνημμένη φωτό). 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (6.10.2017)

Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο “Παροχέτευση συμπτωματικών συλλογών στην άνω κοιλία με ενιαίο σύστημα τοποθέτησης LAMS(lumenapposing metal stent): πολυκεντρική προοπτική μελέτη”. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (7.10.2017)

Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο “Διαστολή με καθετήρα-μπαλόνι συμπτωματικής ειλεοκολικής αναστομωτικής στένωσης σε ανάστροφη θέση του ενδοσκοπίου“. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (7.10.2017)

1 2 3 4

Search

+