Προεδρείο

Προεδρείο κου Η.Σκοτινιώτη σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα “Εξελισσόμενα θέματα σε καρκίνο παχέος εντέρου”.¨5η Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεραπεία του Καρκίνου (MDcON 2017, 4.11.2017)

Ομιλία

Ομιλία κου Η.Σκοτινιώτη με θέμα “EUS-παροχέτευση συλλογών” (+συνημμένη φωτό). 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (6.10.2017)

Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο “Παροχέτευση συμπτωματικών συλλογών στην άνω κοιλία με ενιαίο σύστημα τοποθέτησης LAMS(lumenapposing metal stent): πολυκεντρική προοπτική μελέτη”. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (7.10.2017)

Παρουσίαση εργασίας

Παρουσίαση εργασίας κων Η.Σκοτινιώτη και Α.Σιούλα με τίτλο “Διαστολή με καθετήρα-μπαλόνι συμπτωματικής ειλεοκολικής αναστομωτικής στένωσης σε ανάστροφη θέση του ενδοσκοπίου“. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (7.10.2017)

Search

+